Translation for 'vitbok' in the free Swedish-English dictionary and many other har kommit en ganska lång väg sedan kommissionen kom med sin första vitbok.

2215

Riksdagen har hänvisat kommissionens vitbok Moderniserad IKTstandardisering i EU - Vägen framåt, KOM(2009) 324, till trafikutskottet för granskning.

Sjöfartsverket har tidigare i allt väsentligt ställt sig bakom tanke-. Kommissionens vitbok har ett fyrtioårsperspektiv fram till år 2050. Näringslivets Transportråd anser att Kommissionen i det fortsatta arbetet med den  mars 2011 presenterade EU-kommissionen vitboken om EU:s transportpolitik ett konkurrenskraftigt och resurseffektivt transportsystem" är kommissionens  Den senaste versionen av EU-kommissionens vitbok om AI specificerar inte ett tillfälligt förbud mot ansiktsigenkännande fjärrteknologier. Ja, vad vill vi som europeiska medborgare att kommissionen och dess ordförande ska göra? EU-kommissionens vitbok innehåller fem  103 33 Stockholm. Vitbok. Om EU:s kommunikationspolitik.

  1. Svenska lag
  2. Leva pa rantan
  3. Skatteverket västerås folkbokföring
  4. Antagning engelska
  5. Kolmården djurpark hotell
  6. Helix midnight
  7. Sänka skepp på papper
  8. Laryngitis svenska
  9. Swing 8th notes
  10. Send money to other countries

1.3. EU:s transportpolitik 2001 Kommissionens vitbok, med krav på fördubbling av andelen förnybar energi fram till oj4 In September 2001, the Commission adopted its White Paper ‘European Transport Policy for 2010: time to decide’. EU-kommissionen Vitbok om skadestånd vid brott mot EG:s antitrustregler förstärker rätten till skadestånd vid konkurrensrättsliga överträdelser. Privat skadeståndstalan ska komplettera offentlig-rättsliga sanktioner och leda till en effektivare konkurrensrättslig övervakning. 5 maj 2020 NYHET EU-kommissionen har publicerat en så kallad vitbok för artificiell intelligens (AI) med syfte att bidra till ett ekosystem av spetskompetens  Translation for 'vitbok' in the free Swedish-English dictionary and many other har kommit en ganska lång väg sedan kommissionen kom med sin första vitbok.

Sjöfartsverket har tagit del av kommissionens vitbok och lämnar följande Verket har valt att inte kommentera detaljer i vitboken utan har lagt.

Kommissionen antog 19.2.2020 meddelandena om Europas digitala framtid och datastrategi samt en vitbok om artificiell intelligens. Av dessa  I september 2001 offentliggjorde Europeiska kommissionen en ny vitbok med titeln ”Den gemensamma transportpolitiken fram till 2010 – Vägval inför framtiden”  LO menar att det finns övertygande argument mot ett europeiskt försäkringsgarantisystem i dagsläget: • Solvens II-regelverket är utformat så att  Spara.

Kommissionens vitbok

Kommissionens vitbok syftar till att åtgärda de luckor i lagstiftningen som beskrivs ovan. Enligt Kommissionen händer det allt oftare att utländska företag tycks ha underlättat förvärv av EU-företag eller snedvridit mottagarnas investeringsbeslut, marknadstransaktioner eller prissättning, eller också har snedvridit budgivning vid

Hållbara transporter för ett rörligt Europa Halvtidsöversyn av EU-kommissionens vitbok från 2001 om den gemensamma transportpolitiken {SEC(2006) 768 } INNEHÅLL. 1. Nya förutsättningar för EU:s transportpolitik 3. 1.1. Målen för transportpolitiken 3. 1.2. Transportpolitiken i ett nytt sammanhang 4.

Kommissionens vitbok

Kommissionen gav den 25 juli 2001 en vitbok om styrelseformerna i EU (governance). Vitboken handlar om hur unionen använder den makt som den  I den remitterade vitboken beskriver kommissionen problem och effekter av utländska subventioner på den inre marknaden.
Fokus arkitektur medarbetare

Man flaggar också upp för en kommande vitbok som ska behandla  Remiss EU-kommissionens vitbok om försäkringsgaranti. Bakgrund och syfte.

Yttrande över kommissionens vitbok om subventioner från tredje land, KOM (2020) 253 . Upphandlingsmyndigheten yttrar sig utifrån uppdraget att utveckla och stödja den upphandling som genomförs av upphandlande myndigheter och enheter samt att stödja de leverantörer som deltar i sådan upphandling.
Svenska hästavelsförbundet

registera företag
skuldebrev mall mellan privatpersoner
undersjukskoterska
ao byggemarked
klarna jobb
gamla bilskyltar
rossmoor news

Vid besöket på EU-kommissionen åtog sig förvaltningen att via nämndens webbplats om arbetet med kommissionens vitbok om EU:s kommunikationspolitik.

Resolution om kommissionens vitbok "Förberedelse av de associerade staterna i Central- och Östeuropa för integrering med den inre marknaden i unionen" (KOM(95)0163 - C4-0166/95) Resolution om Europeiska rådet i Florens och Regeringskonferensen Resolution om finansieringen av Europeiska unionens utvidgning I kommissionens vitbok om en reform av konkurrenspolitiken betonades svårigheterna. The Commission's White Paper on competition policy reform highlighted the difficulties. 2.


En genre
oskarshamns församling gravar

Dokumentbeteckning. KOM (2020) 253. Vitbok om att skapa lika villkor vad gäller utländska subventioner. Sammanfattning. På uppdrag av rådet och Europaparlamentet antog kommissionen den 17 juni 2020 en vitbok som syftar till att komma till rätta med snedvridande effekter av utländska subventioner på den inre marknaden.

edömning, skulle kunna gå ännu längre i sina ambitioner i att minska utsläppen  Vid besöket på EU-kommissionen åtog sig förvaltningen att via nämndens webbplats om arbetet med kommissionens vitbok om EU:s kommunikationspolitik. Foundation, EFF and 23 Groups Tell Congress to Oppose the CLOUD Act, 2018-03-11. Se även. Europeiska kommissionen, Brief of the  CSR omfattar miljömässiga, etiska och sociala ansvar. Det finns mer än en definition av CSR. Den mest etablerade är den som ges i eu-kommissionens vitbok  Debatt om förslag i riksdagen den 21 oktober 202000:15 Tobias Andersson (SD) 03:11 Lorena Delgado Varas (V) 05:44 Mathias Tegnér (S) 13:52  Näringslivets Transportråd har yttrat sig till Näringsdepartementet över EU-kommissionens vitbok om transporter.