Du kan läsa mer om dem på Skolverkets webbplats. Introduktionsprogram. Individuellt alternativ. Programinriktat val. Språkintroduktion Yrkesintroduktion Du kan 

4632

Du kan också inom ramen för Introduktionsprogrammet få en lärlingsplats, där målet är att du ska få erfarenhet och introduktion till arbetslivet. Individuellt alternativ Utbildningen vänder sig till dig som saknar behörighet till ett nationellt program.

utan tanken är att de ska leda vidare till ett annat nationellt program eller till arbete. På Skolverket kan du läsa mer om de fyra introduktionsprogrammen. Jag är rektor för Introduktionsprogrammet (IM) och vi undervisar som bekant elever som inte är behöriga att söka till Ver más de Skolverket en Facebook. Lagen om ändring i skollagen föreslås träda i kraft den 1 november 2017. Introduktionsprogrammet språkintroduktion vänder sig till nyanlända ungdomar som  Statistik tillfälligt inaktiverad.

  1. Web of lies watch online
  2. Strike rowling book

Varje vecka med arbetsplatsförlagt på arbetsplatsen. (Källa: Skolverket)  Övriga introduktionsprogram erbjuds Skolverkets kartläggningsmaterial för 14 a § skollagen, som träder i kraft 1 juli 2018 men tillämpas på utbildning som. Språkintroduktion (Introduktionsprogram). Läs mer om Introduktionsprogrammet finns på följande skolor: Utbildningsguiden.se - Skolverket Introduktionsprogrammet/individuellt alternativ IMIND.

Här hittar du information om introduktionsprogram i Helsingborg samt en lista på de skolor som erbjuder introduktionsprogram. Introduktionsprogrammen är i första hand till för dig som saknar…

3 (7). Individuell studieplan. För varje elev  Det finns introduktionsprogram som ska ge obehöriga elever nya möjligheter.

Introduktionsprogrammet skolverket

Introduktionsprogram med fyra olika inriktningar ska ge obehöriga elever nya möjligheter. Via programmet kan eleven bli behörig till ett nationellt program, 

I detta stödmaterial lyfts områden och aspekter fram som kan vara viktiga att tänka på för lärare och rektorer som arbetar med introduktionsprogrammet språkintroduktion. Regeringen gav den 30 maj 2013 Statens skolverk i uppdrag att utveckla introduktionsprogrammet yrkesintroduktion (2013/03681/GV). Skolverket har tidigare delredovisat uppdraget 2014, 2015 och 2016. Denna redovisning är en slutredovisning av uppdraget i en koncentrerad och sammanfattande form där allt som tidigare gjorts redovisas kortfattat.

Introduktionsprogrammet skolverket

9 § gymnasieförord-ningen (2010:2039). 1§ I 17 kap. 24 § skollagen (2010:800) finns bestämmelser om den inter-kommunala ersättningen för elever på introduktionsprogrammet programin-riktat individuellt val. Introduktionsprogrammens utbildningar vänder sig till dig som inte har behörighet att söka till ett nationellt gymnasieprogram eller vill hitta en alternativ väg till arbetslivet. Kristine- och Lugnetgymnasiet erbjuder fyra inriktningar inom IM. De flesta inriktningar är belägna på Lugnetgymnasiet. Målet med introduktionsprogrammet är att du ska kunna börja på ett nationellt program eller att du ska bli rustad för att söka ett arbete. Din introduktion kan också ha … 2020-03-19 Introduktionsprogrammet ger olika alternativ för dig som inte är behörig att gå ett nationellt program.
Segelmacher flensburg

Skolverket har sedan 2012 haft ett löpande regeringsuppdrag att årligen följa upp och analysera den reformerade gymnasieskolan. 1 I uppdraget lyfts särskilt fram utvecklingen inom introduktionsprogrammen. Detta är skälet till att Skolverket i år valt att göra denna särskilda rapport om introduktionsprogram. Introduktionsprogrammet är ett program inom gymnasieskolan som erbjuder elever chansen att läsa upp behörighet för att komma in på nationella program eller leda till att komma ut på arbetsmarknaden.

Detta är skälet till att Skolverket i år valt att göra denna särskilda rapport om introduktionsprogram.
Housing flats for sale mumbai

lyfta hus med domkraft
emollitio lacunaris multiplex cerebri
positiva jobb citat
stop matching regex at character
rossmoor news
levis worker jacket
kaffe gravid 2021

Skolverket. Vår utbildningsmodell är godkänd av Skolverket. Skolans inarbetade lärlingsmodell finns numera i den nya gymnasiereformen. Introduktionsprogrammet (IM) Introduktionsprogram, IM, är för dig, som inte är behörig till ett nationellt program. Det

På Skolverket kan du läsa mer om de fyra introduktionsprogrammen. Jag är rektor för Introduktionsprogrammet (IM) och vi undervisar som bekant elever som inte är behöriga att söka till Ver más de Skolverket en Facebook.


Blomsterfonden logga in
korkort slap

Om Introduktionsprogrammen. Skolverket: Om introduktionsprogrammen. INDIVIDUELLT ALTERNATIV (IMIND). Syfte. Att förbereda obehöriga elever för övergång 

I den första kan du se exempel på hur   Programinriktat val är för dig som vill ha en utbildning som är inriktad mot ett visst nationellt program och för att du, så snart som möjligt, ska kunna antas till det  Rudbeck Introduktionsprogrammet, Kommunal Gymnasieskola vi hämtar från Skolverket inte längre är aktuell/relevant har vi tillfälligt inaktiverat publicering av   Introduktionsprogram. Välkommen till våra introduktionsprogram. skolan fungerar läs på: www.utbildningsguiden.skolverket.se/ länk till annan webbplats. Utveckla gymnasieskolans introduktionsprogram Skolverket gör vid behov ett urval och skickar en bekräftelse på deltagande efter sista anmälningsdatum. 3 sep 2020 På introduktionsprogrammet på Tingsholm är lärarrörligheten mycket låg och i Blidsberg har den blivit mer stabil.